Zapraszamy:

pn-pt - 9.00-18.00
sobota - 8.00-14.00

bpmonki@wp.pl

500 102 176, 85 716 27 43

"Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych"

W dniu 8 kwietnia 2019 roku bibliotekarki z bibliotek publicznych z powiatu monieckiego uczestniczyły w konferencji „Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych”. Konferencja odbyła się z okazji 60 lat powstania Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu .

Zaproszeni goście mówili o formach pomocy małym bibliotekom publicznym. Biblioteka Narodowa pracuje nad  Deskryptorami Biblioteki Narodowej (DBN) , językiem informacyjno-wyszukiwawczym, wykorzystywanym zarówno w opisie przedmiotowym, jak i formalnym, opartym na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). Główną nowością jest podzielenie haseł na mniejsze jednostki, stanowiące oddzielne punkty dostępu. Uzyskaliśmy zapewnienie, że będzie kontynuowany  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, a z  Priorytetu 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych można będzie prawdopodobnie zakupić dostęp do e-booków. Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Najważniejsze opcje dla naszych bibliotek to 2 z proponowanych 4 e-usług:

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS- pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;

  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;

Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

Inne wystąpienia, dotyczące np. pracy Biblioteki Wojewódzkiej świadczyły tylko o tym, że marszałek województwa warmińsko-mazurskiego ma zupełnie inne podejście do bibliotek niż marszałek województwa podlaskiego.

Jako bibliotekarz czuję wsparcie ze strony regionalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mniejsze natomiast ze strony Zarządu Głównego. Materiały i usługi oferowane przez SBP są pełnopłatne. Na konferencji padło kilka gorzkich słów o łączeniu bibliotek w ośrodkami kultury. Okazuje się, że instytucje sprawozdawcze nie przyjmują do wiadomości tego, że biblioteki z powodzeniem wykonują prace GOK-ów.

Będąc w Podgórzu mieliśmy okazję zapoznać się z pracą najlepszej wg rankingu Rzeczpospolitej biblioteki publicznej w województwie podlaskim. Na dzisiejszy wizerunek biblioteki gminnej w Podgórzu i jej filii (w Pniewie, Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie) pracuje oddane grono pracowników, którzy w funkcjonowanie biblioteki wkładają wiedzę, serce i umiejętności. Biblioteka pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe na rozwój infrastruktury, kultury lokalnej i regionalnej, organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, realizuje zadania wynikające z potrzeb środowiska, wydaje publikacje książkowe dokumentujące lokalną historię. Na uwagę zasługuje działalność Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Przy bibliotece działają także dwa stowarzyszenia: lokalne Stowarzyszenie „Nasze Miejsce” oraz zawodowe – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łomży. Pamiętajmy, biblioteka i książka to podstawowy element rozwoju duchowego człowieka i fundament każdej cywilizacji.

Wiesława Filipkowska

Helena Wasilewska

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie niezgodnie z licencją Biblioteki Publicznej w Mońkach jest zabronione.
Projekt i wykonanie: strony internetowe Mońki | Na silniku: windu.org