Zapraszamy:

pn-pt - 9.00-18.00
sobota - 8.00-14.00

bpmonki@wp.pl

500 102 176, 85 716 27 43

"Książka na telefon"

Biblioteka Publiczna w Mońkach oferuje nową, bezpłatną usługę biblioteczną „Książka na telefon”. Skierowana jest ona do osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych (mieszkańców Moniek), dla których po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, pracownicy biblioteki dostarczą zbiory biblioteczne do domów. Można zamawiać książki drukowane lub nagrane na płyty CD.
 

Regulamin usługi „Książka na telefon”

§ 1.  ZASADY KORZYSTANIA

 1. Biblioteka Publiczna w Mońkach umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez  usługę „Książka na telefon” (książki drukowane lub nagrane na płytach CD, czasopisma).
 2. Usługa jest bezpłatna, mogą z niej korzystać osoby chore, starsze, niepełnosprawne, nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające w Mońkach.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie w Bibliotece Publicznej w Mońkach, w godzinach 10.00-15.00 (tel. 85 716 27 43)
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki.
 5. Przy zapisie czytelnik powinien:
  1. okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL,
  2. własnoręcznym czytelnym podpisem na wypełnionej przez bibliotekarza karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
  3. w przypadku braku zapisu dotyczącego adresu w dokumencie uprawniającym  do zapisu czytelnik składa pisemne oświadczenie o zameldowaniu.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
 7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
§ 2.  ZASADY WYPOŻYCZANIA
 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 tytuły.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 3. Książkę można prolongować (przedłużać termin zwrotu) 2 razy (jeżeli nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika).
 4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
§ 3.  POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Przewiduje się:
  1. odkupienie identycznego dzieła,
  2. zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
  3. przyjęcie książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
  4. wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 
§ 4.  PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.  Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 
        

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie niezgodnie z licencją Biblioteki Publicznej w Mońkach jest zabronione.
Projekt i wykonanie: strony internetowe Mońki | Na silniku: windu.org